Velbeliggende erhvervslejemål i Taastrup efterspurgte erhvervskvarter. Hele 266 kvm fordelt på to kontorer, køkken, 2 toiletter, omklædning m. bad og en stor lagerhal m. hejseport (Bredde 2,1 m). Lejemålet er nyistandsat i 2020 og er beliggende i tærranplan Mange vinduer, dvs. masser af lysindfald.  Planløsning, se venligst vedhæftede tegning.  

Størrelse:
Lejemålet udgør samlet 266 m2 inkl. andel af fællesarealer, fordelt på:
130 m2 kontor og 136 m2 lager.

Leje:
Den månedlig leje andrager:
123 m2 kontor og 163 m2 lager udgør kr. 12.216,67
Svarende til en leje på kr. 600 pr. m2 for kontor og kr. 500 pr. m2 for lager.
Regulering af leje:
Basislejen reguleres 1 gang årligt, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang efter 1 års lejeperiode. 

Depositum:
Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El:
Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme:
Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 26,00 pr. m2.

Driftsudgifter:
Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 95,00 pr. m2.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver lejer til udlejer en 2-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning: Efter aftale, dog tidligst 11. Nov 2020.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.