Velbeliggende erhvervslejemål i Taastrup efterspurgte erhvervskvarter. Hele 421 kvm fordelt på 5 kontorer, køkken/kantine, 2 toiletter, omklædning m. bad og en lagerhal m. hejseport (Bredde 2,1 m). Tillige er der en stor kælder med trappe fra lagerhal. Lejemålet er igang med at bliver istandsat (er klar 1. juli 2021) og er beliggende i terrænplan, med mange vinduer, dvs. masser af lysindfald.  Planløsning, se venligst vedhæftede tegninger.  

Størrelse:
Lejemålet udgør samlet 421 m2 inkl. andel af fællesarealer, fordelt på:
178 m2 kontor, 92 m2 lager og 150 m2kælder.

Leje:
Den månedlig leje andrager:
178 m2 kontor, 92 m2 lager og  150 m2 kælder udgør kr. 14.946,00
Svarende til en leje på kr. 590 pr. m2 for kontor, kr. 490 pr. m2 for lager og 195 pr. mkontor

Regulering af leje:
Basislejen reguleres 1 gang årligt, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang efter 1 års lejeperiode. 

Depositum:
Der beregnes et depositum svarende til 6 måneder af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m.

El:
Der er separat el-måler til alle lejemål.

Varme:
Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål.

Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 26,00 pr. m2.

Driftsudgifter:
Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m.

Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 95,00 pr. m2.

Moms:
Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms.

Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren.

Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren.

Opsigelse:
I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver lejer til udlejer en 2-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

Indflytning: Efter aftale, dog tidligst 1.juli 2021.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.